• +421 903 515 005
     
     

Kvalita

Politika kvality

Emineo Industrial s.r.o. je spoločnosť zameraná na výrobu elektrických zariadení – rozvádzačov NN, outsourcing výrobných a montážnych procesov - výrobu elektro-pneumatických zariadení na základe požiadaviek zákazníka, IOT, osádzanie DPS a priemyselnú automatizáciu.

Riadením kvality neustále zlepšujeme profil spoločnosti, jej procesy a zvyšujeme konkurencieschopnosť samotnej spoločnosti, ale aj úspešnosť zákazníkov a partnerov.

Politika kvality spoločnosti Emineo Industrial s.r.o. vychádza z nasledovných princípov:

  • Prioritou spoločnosti  je orientácia  na zákazníka s cieľom maximálne uspokojovať jeho požiadavky
  • Rozvoj zamestnaneckej kultúry a príjemné pracovné prostredie je pre nás rovnako dôležité ako samotný rozvoj technológií.
  • Manažment spoločnosti sa zaväzuje spĺňať právne a iné požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality
  • Zamestnanci sú základom spoločnosti, preto venujeme zvýšenú pozornosť ich rozvoju a vzdelávaniu
  • Vzťahy s dodávateľmi riadi spoločnosť tak, aby viedli  ku korektnej a dlhodobej vzájomnej spolupráci
  • Ochrana životného prostredia je neoddeliteľnou súčasťou riadenia spoločnosti

Realizáciu politiky kvality realizujeme aktívnou účasťou všetkých zamestnancov a osobným príkladom manažmentu spoločnosti.

Oslovte nás

+421 903 515 005