• +421 903 515 005
     
     

O nás

Emineo Industrial s.r.o.

Emineo Industrial od svojich začiatkov pomáha svojim klientom rásť, posilňuje ich konkurencieschopnosť a postavenie na trhu.

Naša filozofia podporovať klientov, ktorí majú nestabilný dopyt alebo obmedzené zdroje na založenie vlastnej výroby, alebo naopak privysoký dopyt na zabezpečenie dodávok včas a v čo najvyššej kvalite, prispieva k zefektívneniu ekonomiky spoločností a zároveň vytvára silné partnerstvá, ktoré bývajú základom úspechu na trhu.

Preto môžeme povedať, že sme ochotní prevziať riziko za našich zákazníkov a dokážeme poskytnúť klientom silné partnerstvo, čo udržuje zdravú ekonomiku spoločností a poskytuje oporu pre našich partnerov vo chvíľach keď to najviac potrebujú.

Naše hodnoty

Hodnoty, ktoré vkladáme do našich produktov

Radosť z inovácií

Byť kreatívny, zdielať vedomosti, postupne sa zlepšovať a byť otvorený novým myšlienkam.

Kvalita

Prinášať kvalitu, niesť dôsledky za rozhodnutia, zameriavať sa na požiadavky zákazníka, akceptovať zlyhania a učiť sa z nich

Zodpovedný prístup

Byť úprimný, komunikovať otvorene, starať sa o druhých tak ako o seba, preukázať pokoru

Vášeň pre prácu

Preukazovať záujem, motivovať, mať pozitívny prístup, inšpirovať, osláviť úspechy, zabávať sa, pracovať a spolupracovať v tímoch.

Vízia & Misia & Poslanie  • Naša vízia je viesť našich zákazníkov k úspechom, pomáhať im zvyšovať konkurencieschopnosť a v prispievať k ich rastu na trhu.
  • Prinášať zákazníkom pridanú hodnotu je naše poslanie.
  • Naša misia je poskytnúť zákazníkom riešenia, ktoré budú ekonomické, kvalitné a trvácne.

Zistiť viac

Oslovte nás

+421 903 515 005