• +421 903 515 005
     
     

Produkty a služby

IoT Monitorovanie a Meranie

Vďaka Internet of things má Emineo Industrial technológie pod kontrolou. Ponúkame Vám progresívne riešenia, ktoré zautomatizujú aj tie najzložitejšie procesy. Na princípe IoT fungujú špičkové výrobné linkytriediace strojediaľkovo odpočítavané vodomery, plynomery, elektromery a mnohé iné „smart“ zariadenia. Nevyhnutnou súčasťou inovatívnych IoT riešení sú plošné spoje. Vyrábame ich, osádzame aj testujeme priamo v našej prevádzke. V súčinnosti s platformami Sigfox alebo Lora, tak získate unikátne technologické riešenia vhodné do každého odvetvia.
Outsourcing výrobných a montážnych procesov

Outsourcing Výrobných a Montážnych Procesov

Výroba jednoúčelových triediacich systémov je nosnou oblasťou pre Emineo Industrial. Na základe presnej špecifikácie zadávateľa vyrábame prototypové aj sériové jednoúčelové zariadenia, ktoré vykonávajú konkrétnu špecifickú činnosť. Sme schopní skonštruovať viac ako 50 prototypov triediacich systémov, ktoré spĺňajú najprísnejšie medzinárodné normy aj kritériá pre bezpečnosť a estetiku. Triediace systémy skonštruované na princípe ejectorov a rejectorov vyrábame, testujeme a dodávame do automatizovaných triediacich liniek spoločnosti Tomra Sorting Solutions.
Outsourcing výrobných a montážnych procesov

Výroba Rozvádzačov NN

Vývoj a výroba elektrických rozvádzačov je rovnako kľúčovým segmentom našej spoločnosti. Elektrické rozvádzače montujeme na mieru, na základe presnej špecifikácie zákazníka a dodanej schémy zapojenia. Tiež poskytujeme vývojové aktivity v oblasti rozvádzačov NN a ovládacích panelov. Všetky nejasnosti a zistené nedostatky konzultujeme bezodkladne so zákazníkom ešte pred dodaním samotného rozvádzača, čím skracujeme čas dodania a preventívne sa snažíme vyriešiť nedostatky aby sme priniesli zákazníkom pridanú hodnotu. Sme držiteľmi certifikátu CE pre EU trh a momentálne implementujeme UL certifikáciu pre Americký a Kanadský trh.
Vývoj a výroba elektrických rozvádzačov

Osádzanie DPS

Táto divízia vznikla z požiadavky spoločnosti pri výskume a vývoji IoT zariadení na monitorovanie a meranie. DPS osádzame podľa individuálnych požiadaviek zákazníka, pričom vieme zabezpečiť vývoj testovacieho zariadenia podľa kritických parametrovvýrobku. DPS montujeme aj do špeciálnych výrobkou ako tyče na meranie teploty v silách, do krabičiek, tiež zabezpečíme lepenie epoxydom a iné špeciálne procesy aby sme čo najlepšie splnili špecifické požiadavky zákazníkov. Na DPS osádzame ako SMT komponent, tak aj THT komponenty. Medzi naše prednosti patrí vysoká flexibilita pri plnení požiadaviek na produkty a systém manažérstva kvality ISO9001.
Osádzanie DPS, PCB assembly, THT, SMT

Oslovte nás

+421 903 515 005