• +421 903 515 005
     
     

Káblové zväzky

S odbornou znalosťou a kompetenciou vyrába a predáva Wire Technologies káble a vodiče, ako aj káblové stromy a komponenty pre rôzne odbory a oblasti použitia. Okrem toho umožňuje naša káblová konfekcia na mieru šité riešenia a špeciálne vyhotovenia, nastavené presne podľa želaní a potrieb našich zákazníkov - pružne a rýchlo.

Komplexný servis Wire Technologies spája technické odborné znalosti s pružným riadením výroby a obchodovania, ako aj s vysokou mierou orientácie na zákazníka a tým zabezpečuje vysoký štandard kvality, ktorý sa neustále vylepšuje a je certifikovaný podľa ISO 9001.

Okrem toho je pre Wire Technologies pri výrobe káblov a vodičov prioritou ochrana životného prostredia. Sústavné zlepšovanie procesov, podniková politika životného prostredia a vlastný, pre tento účel zriadený systém riadenia, sú potvrdené certifikáciou podľa EN ISO 14001.

Triediace systémy, pneumatické zostavy, outsourcing výrobných a montážnych procesov

Výrobky Wire Technologies zahŕňajú všetky káble a vodiče zbernicových liniek - vedení, ploché vodiče, vodiče kruhového prierezu cez káblové systémy, konektory, ako aj samostatné vodiče a zákazníkom špecifikované vodiče – a to vo vysokej kvalite.

Triediace systémy, elektroinštalácie, outsourcing výrobných a montážnych procesov, pneumatické systémy

Finálne výrobky, káble resp. vodiče vyrábané pre severoamerický a kanadský trh, musia byť UL certifikované. Tým sa zabezpečí, aby sa jednotlivé konštrukčné prvky (káble, konektory, zmršťovacie hadice) dali bezpečne spätne vysledovať.

Nezávislý americký skúšobný a certifikačný inštitút Underwriter Laboratories Inc. (UL) potvrdí použitie materiálov požadovaných konečným zákazníkom a dokumentáciu podľa ZPFW2 a ZPFW 8. Špeciálne konfekcie Wire Technologies sú UL certifikované, v databáze výrobcov (www.ul.com) sme vedení pod číslom súboru E357553 ako kvalifikovaný a bezpečný výrobca. Štvrťročnými externými auditmi sa pravidelne preveruje, či zadania pre káblové konfekcie certifikované UL dodržiavame.

Tým získate maximálnu istotu plánovania a my Vám môžeme ponúknuť káblové konfekcie špecifické potrebám zákazníka podľa UL Wiring Harnesses ZPFW2 a ZPFW8 konfekcie.

Oslovte nás

+421 903 515 005